Trafikinfo

Normal drift

 

Organisation

 

Bestyrelse

Generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Dorthe Nøhr Pedersen, formand

Per Seerup Knudsen

Jens Ravn

Helle Okholm

Susan Münster

 

Medarbejdervalgte medlemmer:

Steen Nord Beck

René Husher

Bjarne Buxbom, observatør

Jens O. Petersen, observatør

 

Direktion:

Røsli Gisselmann, administrerende direktør