Aktuelle projekter

Beskæring og fældning af træer på Nærumbanen udføres i perioden 16. april til 18. juni 2018

 

Fuglevad st – Lyngby lokal : 16. april – 18 juni.

 

Hvorfor bliver banens træer fældet?

Der kan være særlige forhold, som gør, at træer skal fældes, eksepelvis hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko for jernbanen, bebyggelse eller mennesker.

Sunde træer bliver som udgangspunkt ikke fældet, dog vil vi som del af bevoksningsplejen foretage en udtynding af træerne. Herved sikrer vi, at de blivende træer får plads til at udvikle sig.

Desværre har en stor del af landets asketræer fået sygdommen; asketoptørre. Resultatet er, at træerne med tiden går ud. Vi vil derfor fælde de syge ask, så de ikke udgør en fare for jernbanen, hvis de skulle vælte i en storm.

Fældning eller beskæring af træer sker altid på baggrund af en faglig vurdering.

Vi ser på:

  • Skader, døde grene eller svampeforekomster
  • Træets placering i forhold til jernbanen, bebyggelse og offentlige veje og stier
  • Træets alder, størrelse, struktur og æstetiske værdi
  • Træets betydning for dyrelivet og evt. lokalhistorisk betydning.
      

__________________________________________________________