Borgermøde på Strand Pavillonen 

Lokaltog holder borgermøde onsdag d. 23. august 2017 kl. 19.00 

Emne: Jernbaneovergangene i Dronningmølle  

 

Lokaltog er ved at sikkerhedforbedre overgangene på banestrækningen Helsingør - Gilleleje. I den forbindelse skal overgangene i Dronningmølle også nedlægges eller sikkerhedforbedres.

Lokaltog vil derfor invitere dig til borgermøde hvor der orienteres om planerne for overgang nr. 52 Teilmanns Allé. Oplægget fra Lokaltogs side er, at bevare overgang 52 Teilmanns Allé.

Til mødet deltager også repræsentanter fra Gribskov Kommune.

Efter borgermødet vil der være en høringsperiode på fire uger, til den 20. september 2017 hvor det er muligt at sende sine indsigelser. Indsigelserne sendes til mbha@cowi.com.

 

Kort om sikkerhedopgraderingen

En sikkerhedforbedring er af hensyn til både lokomotivførerne og de trafikanter, som krydser banen. Når Lokaltog vælger at sikkerhedopgradere, vil vi opsætte et bomanlæg, en bro eller en tunnel. Da opgradering sker i et bymæssigt område, er disse løsninger at betragte som sikre løsninger i Lokaltogsregi.

 

Yderligere information og kontakt

Du er velkommen til at kontakte Teknisk projektleder, Lokaltog A/S, René Reinhold Nielsen på e-mail: rere@lokaltog.dk eller på telefon 4829 8806.

Lokaltog anvender COWI som rådgivningsvirksomhed. Hvis du har spørgsmål til projektet, er du derfor også velkommen til at kontakte vores rådgiver på telefon 3058 9035 eller på mbha@cowi.com.

   

Sted: Strand Pavillonen, A.R. Friisvej 10, 3100 Hornbæk.