Organisation

Bestyrelse

 

Generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Dorthe Nøhr Pedersen, formand
Per Seerup Knudsen
Jens Ravn
Helle Okholm
Susan Münster

 

 

Medarbejdervalgte medlemmer:

Steen Nord Beck
René Husher
Bjarne Buxbom, observatør
Jens O. Petersen, observatør

Direktion


Røsli Gisselmann, administrerende direktør