Optagelser og droner


Skal du tage foto, video eller flyve med drone?

 

Ønsker du at flyve med drone nær Lokaltogs strækninger eller lave film- eller foto-optagelser i vores tog eller på stationer og perroner, skal du spørge om lov først. Lokaltog vurderer i hvert enkelt tilfælde, om optagelserne kan være til gene for vores kunder, og/eller om optagelserne kræver deltagelse af vores medarbejdere. Skal din drone krydse sporet eller være mindre end 15 meter fra nærmeste skinne, skal du søge om tilladelse. Download og udfyld droneformularen og send den til os.

Det er også nødvendigt, at jernbanesikkerhedsreglerne overholdes i alle tilfælde.

Retningslinjerne gælder for alle områder, hvortil der ikke er offentlig adgang, men også på områder med offentlig adgang (perroner m.v.) er der behov for at indhente tilladelse til erhvervsmæssig fotografering. (Jernbanelov, kapitel 9, § 43) (Dronebekendtgørelsen, § 10).

I øvrigt gælder almindelig hensyntagen, så man undgår at være til gene for vores kunder.

Kontakt