Udbud

Beskrivelse af udbud

Nærværende udbud omfatter teknisk rådgivning herunder projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for efterfølgende udbud af udførelsen af projektet, bygherretilsyn og KS, projektopfølgning og udarbejdelse af as-built materiale for samtlige fag.

Det efterfølgende udbud omfatter kontrakt på teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opgradering af Østbanen på strækningen Køge-Hårlev-Rødvig/Faxe Ladeplads.

Kontrakten indebærer udarbejdelse af programfaserapport, økonomisk overslag og projektering, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale for projektet med opgradering af Østbanen. Der skal projekteres inden for fagområderne: Spor, sikring, geoteknik/jord, afvanding, miljø og stærkstrøm.

Derudover omfatter kontrakten byggeherrerådgivning under udførelse af projektet, bygherretilsyn under udførelsen af projektet samt afsluttende arbejder efter projektet er taget i brug, som fx. kvalitetssikring.

Projektet er nærmere beskrevet i Infrastrukturanalyse Østbanen - Definitionsfaserapport af 15. december 2017, der kan hentes via https://www.ethics.dk/ethics/eo#/92d7edef-df86-43a6-ad36-06706fc21c86/homepage

Nærmere beskrivelse af ydelserne vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort primo januar 2019. (II.2.14)

Yderligere oplysninger
Lokaltog gennemfører informationsmøder med relevante rådgivervirksomheder i uge 50 og 51. For nærmere information samt tilmelding kontakt venligst projektleder Jens V. Rasmussen, Lokaltog via https://www.ethics.dk/ethics/eo#/92d7edef-df86-43a6-ad36-06706fc21c86/homepage

Login


Udbud på revision af motorer og hydrauliske systemer

 

For at få adgang til udbudsdokumenterne venligst log in her til venstre. 

Tilbudsbetingelserne, indeholdende loginoplysninger, kan downloades her.

 

Frist for indsendelse af skriftlige spørgsmål er 4. januar 2018 til mosi@lokaltog.dk

Frist for indgivelse af tilbud er 16. januar 2018 til mosi@lokaltog.dk

 

 

Tender for Overhaul of Engines and Hydraulic Systems

 

To access the tender documents please apply “Brugernavn”(Username) and “Kodeord”(Password). 

Tender conditions containing Username and Password, can be downloaded here 

 

Deadline for submission of written Questions is 4. January 2018 to mosi@lokaltog.dk

Deadline for submission of an offer is 16. January 2018 to mosi@lokaltog.dk

 

Der er ingen udbudsmaterialer tilgængelig pt.