Erhverv


Erhverv

 

Sikkerheden kommer altid i første række hos Lokaltog. Derfor stiller vi også krav til vores leverandører, eksterne entreprenører og samarbejdspartnere.

Hvis din virksomhed, kommune eller organisation skal arbejde

  • for Lokaltog eller
  • ved Lokaltogs infrastruktur

skal du allerede i forbindelse med den indledende planlægning af arbejdet og i hvert fald i god tid inden arbejdet sættes i gang, kontakte Lokaltog. Som entreprenør skal du – hvad enten du arbejder for Lokaltog eller en tredjepart (fx et vandværk eller en kommune) - sikre dig, at dine medarbejdere har de rette jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer, herunder, at alle som skal færdes på eller ved banen har gennemgået kurset 'Pas på - på banen'.

Til alt arbejde som udføres indenfor en sikkerhedsafstand på 4 meter fra nærmeste skinne kræves der en jernbanesikkerhedsplan. Det er entreprenørens ansvar, at der forud for ethvert planlagt arbejde foreligger en jernbanesikkerhedsplan, der er godkendt af Lokaltog. Entreprenøren har også ansvaret for, at arbejdet i praksis kan udføres som beskrevet i jernbanesikkerhedsplanen. Jernbanesikkerhedsplanen skal udfyldes af en kompetent person og planen skal i god tid inden arbejdets udførelse indsendes til Lokaltog til godkendelse.

Lokaltog svarer gerne på spørgsmål vedrørende ovenstående. Når du som entreprenør har indgået aftale med Lokaltog om et arbejde eller på vegne af en tredjepart har fået tilladelse til at arbejde på Lokaltogs arealer, kan du få log in til relevant information.

Har du behov for legitimationskort til medarbejdere kan du ansøge her: Ansøg om legitimationskort.

 

Sikkerhed

Færden ved banen 

Arbejde på og ved banen

 

 

Erhverv

 

Sikkerheden kommer altid i første række hos Lokaltog. Derfor stiller vi også krav til vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder.

Her finder du informationer om de regler, der gælder når din virksomhed, kommune eller organisation skal arbejde på eller ved Lokaltogs infrastruktur eller materiel.

 

Skal du arbejde:

  • for Lokaltog
  • ved Lokaltog
  • på Lokaltogs områder? 

Som entreprenører skal du kontakte os inden arbejdet igangsættes og du skal sikre dig, at dine medarbejdere har de rette jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer, herunder at medarbejderne har gennemgået kurset 'Pas på - på banen'. Lokaltog stiller faglig ekspertise til rådighed for dig. Er du godkendt entreprenør kan du få log in til relevant information.

Har du behov for ID-kort til medarbejdere kan du ansøge her: Ansøg om ID-kort.

Du kan læse mere om de gældende regler under de enkelte punkter. 

 

Sikkerhed

Færden ved banen 

Arbejde på og ved banen