Organisation


Bestyrelse

 

Generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Dorthe Nøhr Pedersen, formand
Torben Haack
Christoffer Buster Reinhardt
Helle Okholm
Susan Hørlyck Münster

 

 

Medarbejdervalgte medlemmer:

Bjarne Buxbom
René Refsgaard
Lars Bo Nielsen


Direktion
Lars Wrist-Elkjær, adm. direktør

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Hovedstadens Lokalbaner A/S den 2. oktober 2020. Læs mere her.

Der afholdes ordinær generalforsamling 27. maj 2020. Læs mere her.