Optagelser i tog


Foto- og filmoptagelser hos Lokaltog

 

Ønsker du at lave film- eller foto-optagelser i vores tog eller på stationer og perroner skal du spørge om lov først. Lokaltog vurderer i hvert enkelt tilfælde om optagelserne kan være til gene for vores kunder og/eller om optagelserne kræver deltagelse af vores medarbejdere. 

Det er dernæst nødvendigt, at jernbanesikkerhedsreglerne overholdes i alle tilfælde.

Retningslinjerne gælder for alle områder, hvortil der ikke er offentlig adgang, men også på områder med offentlig adgang (perroner m.v.) er der behov for at indhente tilladelse til erhvervsmæssig fotografering. (Lov om Jernbane, kapitel 9, § 43).

I øvrigt gælder almindelig hensyntagen, så man undgår at være til gene for vores kunder.

 

Kontakt