Arbejde på og ved banen


Arbejde ved jernbanen

 

For at måtte færdes eller arbejde i og ved jernbanespor skal du være i besiddelse et gyldigt legitimationskort udstedt af Lokaltog A/S, hvoraf det fremgår, hvilken jernbanesikkerhedsmæssig kompetence du har.

Ansøg om legitimationskort her

 

Hvis du udfører arbejder ved banen, kan du få adgang til publikationer vedr. jernbanesikkerhed efter henvendelse til din kontaktperson hos Lokaltog.

For at arbejde for Lokaltog på Lokaltogs infrastruktur skal der i god tid inden arbejdets start være indgået en kontrakt om levering af ydelse. Heraf fremgår det bl.a. at alle involverede medarbejdere skal have de nødvendige uddannelser.

 

Log in til eksterne entreprenører og jernbanevirksomheder