Legitimationskort


Legitimationskort

 

For at måtte færdes eller arbejde i og ved jernbanespor skal du være i besiddelse af den fornødne jernbanesikkerhedsmæssige kompetence og opfylde helbredskravene, der er fastsat i "Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet".

Derudover skal du være i besiddelse af et gyldigt legitimationskort udstedt af Lokaltog A/S, hvoraf det fremgår, hvilken jernbanesikkerhedsmæssig kompetence du har.

Kortet skal kunne fremvises på forlangende. 

Prisen for legitimationskortet er kr. 250,00 (ex. moms)

Ved bestilling af legitimationskort skal bl.a. vedhæftes en underskrevet tro & love erklæring. Blanketten finder du herunder. (Udskrives, udfyldes/underskrives og indscannes)

 

Tro & love erklæring

 

 

 

 

Ansøg om legitimationskort