Legitimationskort


Legitimationskort

 

For at måtte færdes eller arbejde i og ved jernbanespor skal du være i besiddelse af den fornødne jernbanesikkerhedsmæssige kompetence og opfylde helbredskravene, der er fastsat i "Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet".

Derudover skal du være i besiddelse af et gyldigt legitimationskort udstedt af Lokaltog A/S, hvoraf det fremgår, hvilken jernbanesikkerhedsmæssig kompetence du har.

Kortet skal kunne fremvises på forlangende. 

Prisen for legitimationskortet er kr. 250,00 (ex. moms)

BEMÆRK: Forvent 10 arbejdsdages ekspeditionstid. Hertil kommer eventuel forsendelse.

 

"Pas på på banen"-legitimationskort

Når du bestiller legitimationskort, der dokumenterer, at du har gennemført kurset "Pas på på banen", skal du bl.a. vedhæfte en underskrevet tro & love erklæring. Blanketten finder du herunder, så du kan udskrive, udfylde, underskrive og scanne.

Tro & love erklæring

 

 

 

 

Ansøg om legitimationskort