Privatlivspolitik når du søger job i Lokaltog

 

Når du søger et job hos Lokaltog, er det nødvendigt, at vi får en række oplysninger om dig for at vi kan finde den rette kandidat blandt ansøgerfeltet.

De fleste af disse oplysninger er nogle, du selv giver os. Men vi kan også have brug for at indhente referencer fra bl.a. tidligere arbejdsgivere, hvis vi ønsker at ansætte dig, ligesom vi kan bede dig om at udføre tests.

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger. Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt m.m. eller til ansættelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte vores HR-afdeling på personale@lokaltog.dk eller tlf. 48 29 88 00.

Vi opfordrer til, at du sender din besked krypteret, hvis du anvender mail, og din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hvilke oplysninger indsamler vi

I forbindelse med ansættelsesprocessen kan vi behandle sædvanlige oplysninger om bl.a.; dit navn og kontaktoplysninger, alder og civilstatus, tidligere ansættelsesforhold og uddannelse, eksamensbeviser og lønniveau, overenskomst, foto m.v.

Vi har normalt ikke brug for oplysning om dit CPR-nummer, sygdom og graviditet, medmindre oplysningerne er relevante for den pågældende stilling. Tilsvarende har vi ikke brug for følsomme oplysninger såsom etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualitet og fagforeningstilhørsforhold. Hvis du vælger at give os sådanne oplysninger, er det udtryk for, at du har samtykket hertil.

Er du en af de kandidater, vi vil gå videre med, vil vi bede dig om at udfylde en adfærdsanalyse (DISC), som giver indblik i din adfærd på arbejdet og foretrukne arbejdsstil.

Til enkelte stillinger er der behov for at du også udfylder en færdighedstest, som måler dine færdigheder inden for en række områder.

Vi kan også have brug for at indhente referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis vi vælger at tilbyde dig ansættelse.

Endelig kan der være behov for, at du fremviser gyldigt kørekort og/eller en straffeattest. I disse tilfælde registrerer vi blot, at vi har set kørekortet/straffeattesten.

Brug af test, referencer, kørekort og straffeattest vil kun ske med dit samtykke.

Hvem har adgang til dine oplysninger

Vi opretholder en meget høj grad af fortrolighed omkring de oplysninger, vi modtager fra dig. Det er som udgangspunkt kun den rekrutteringsansvarlige i HR afdelingen, der har adgang til disse oplysninger. Ansøgning og CV, vil dog som en naturlig del af ansættelsesprocessen blive delt med den eller de rekrutterende ledere.

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til modtagere uden for Lokaltog uden dit samtykke.

Formål og behandlingshjemmel

Dine persondata vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med ansættelsesprocessen. Vores retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.a) og Artikel 9.2.a).

Opbevaringstid

Hvis du tilbydes ansættelse hos Lokaltog overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til din fremtidige personalesag hos os. Du vil få udleveret Persondatapolitik for medarbejdere i Lokaltog i forbindelse med ansættelsen.

Hvis vi ikke kan tilbyde dig ansættelse i den pågældende stilling, vil vi gemme din ansøgning og CV i 6 måneder, såfremt du har givet samtykke til det. Det gør vi for, at vi kan kontakte dig, hvis vi får en anden stilling, som kunne være noget for dig. Hvis du ikke har givet os samtykke, vil din ansøgning og CV blive slettet, når stillingen er besat.

Såfremt du ansøger uopfordret via vores hjemmeside, giver du samtykke til, at din ansøgning bliver gemt i 6 måneder. Herefter vil oplysningerne om dig blive slettet, medmindre du via rekrutteringssystemet forlænger dit samtykke til opbevaring.

Du kan til enhver tid bede os om at slette dine oplysninger tidligere. I så fald skal du kontakte HR-afdelingen.

Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter vores HR-afdeling.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.