29. april 2020

Nu bliver det nemmere at skifte mellem bus og tog på Melby Station

Det skal være nemmere for de knap 150.000 årlige rejsende til og fra Melby st. at skifte mellem bus og tog. Derfor har Lokaltog sammen med Movia besluttet at frigøre plads til et mere nutidigt stationsområde. Det indebærer, at den udtjente stationsbygning på Melby Station fjernes.

Melby Station skal tilpasses til mere moderne pendlingsforhold. Det betyder, at stationsområdet i højere grad skal tilgodese det gode og effektive skift mellem bus og tog.

Derfor etableres et nyt stationsområde med plads til busvendeplads lige ved stationen, så der bliver kortere gangafstand mellem bus og tog, og så skiftet kan foregå niveaufrit og trafiksikkert.

Stationsområdet vil i første ombæring blive asfalteret. Det er desuden planen at etablere et ”kiss & ride”-areal, der gør det muligt hurtigt og centralt i bil at hente og bringe passager, der kommer med eller skal videre med bus eller tog.

De dårlige skifteforhold på Melby st. blev særligt tydelige, da Halsnæs Kommune og Movia omlagde busrute 327 i forbindelse med køreplanskiftet i august 2019. Her fik busrute 327 Melby St. som endestation. Samtidig blev bussens stoppested flyttet fra Melbyvej ca. 300 meter fra stationen ned på selve stationsforpladsen. Men bussen kan ikke vende på stationspladsen, som pladsen er udnyttet i dag, og der er derfor etableret et midlertidigt stoppested i nærheden af stationen. Med beslutningen om at modernisere forholdene på Melby St. og fjerne den udtjente stationsbygning, kan stoppestedet rykke helt tæt på stationen, som det var planen.

 

Tilbage til nyheder