Rejsegaranti

 

 

Skulle vi være mere end 20 minutter forsinket, eller er toget kørt forbi dig, selvom du havde trykket STOP i god tid, kan du tage en taxa, og Movia dækker op til 300 kroner af regningen.

 

Ansøg om Movia Rejsegaranti

 

Sådan foregår det:

Du lægger selv ud for taxaturen. Husk at få kvitteringen. Movia skal modtage ansøgning sammen med vedhæftet foto/scanning af taxakvitteringen senest 14 dage efter hændelsen, ellers kan vi ikke behandle ansøgningen. Vi refunderer op til 300 kroner pr. taxa, uanset hvor mange personer I er om at dele taxa’en. Refusionen vil ske 7-14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning. 

Ved taxa forstås kørsel, der udføres i henhold til betingelserne i taxalovgivningen (herunder lov om erhvervsmæssig personbefordring).

Rejsegarantien gælder:

 • Hvis lokaltog er mere end 20 min. forsinket
 • Hvis lokaltoget kører forbi stationen, selv om du har trykket stop på stationen, og lokaltoget kunne nå at standse – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Hvis lokaltoget ikke standser ved stationen, selv om du rettidigt har trykket stop i toget
 • Hvis lokaltoget kører mere end 2 minutter før tid – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Kun for den del af turen, hvor det var planlagt at benytte Lokaltog
 • Fra stoppested til stoppested/station eller fra station til station/stoppested

Rejsegarantien gælder ikke:

 • Ved planlagte køreplansændringer, der er annonceret på på dinoffentligetransport.dk senest 24 timer før
 • Ved planlagte ændringer af togdriften, der er annonceret på lokaltog.dk senest 24 timer før
 • For mistede forbindelser til øvrige busser eller tog, fx hvis forsinkelse på én bus medfører, at du kommer for sent til din næste bus
 • For øvrige omkostninger som følge af forsinkelsen, fx fly-, tog- eller teaterbilletter
 • Ved arbejdsnedlæggelser
 • Når vejrforholdene betyder, at Movia ikke har en reel chance for at overholde køreplanen
 • For rejser med Flextrafik
 • Ved force majeure (f.eks. krig, terror og naturkatastrofer).