Handicaphjælp

El-scooter og handicapcykel

 

El-scooter (mini-crosser) og handicapcykel kan gratis medtages såfremt de har status som handicaphjælpemiddel. Dvs. at dit hjælpemiddel skal være forsynet med et handicapsymbol og at brugeren skal kunne fremvise gyldigt ledsagekort udstedt af Handicaporganisationernes Brugerservice. Se mere på: handicap.dk


El-scootere må højst være 140 cm i længden og 89 cm i bredden. Handicapcykler må højst være 190 cm i længden og 89 cm i bredden.


El-scootere og handicapcykler skal være i flexrumsafsnittet forbeholdt handicaphjælpemidler og skal placeres som angivet i togets flexrum. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er plads, er det altid togpersonalets vurdering, der gælder.


På de stationer, hvor tog og perron ikke er i niveau, vil togets lokomotivfører lægge en rampe ud.

Kørestole

 

Du kan som kørestolsbruger, spontant rejse med toget på alle Lokaltogs strækninger uden at aftale nærmere med Lokaltog på forhånd. På de stationer, hvor tog og perron ikke er i niveau, vil togets lokomotivfører lægge en rampe ud.

Hvis du skal med toget, bedes du gøre togets lokomotivfører opmærksom på, at du er i kørestol ved at placere dig synligt på perronen så lokomotivføreren i god tid kan være opmærksom på, at du har brug for hjælp. 

910 Nærumbanen, 920R Frederiksværkbanen, 930R Lille Nord og 940R/960R Gribskov- og Hornbækbanen kan du desuden gøre togets lokomotivfører opmærksom på, at du er i kørestol ved at trykke på kørestolsknappen på siden af toget. Knappen sidder ved siden af dørene i togets ene ende. 

Kørestole skal være i det flexrumsafsnit, der er forbeholdt handicaphjælpemidler. På Nærumbanen må kørestole anbringes i begge togets flexrum. Kørestole må ikke være i midtergangen og i afsnittene ved dørene under kørslen. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er plads til din kørestol, så er det altid togpersonalets vurdering, der gælder. 

På 110R/210R Østbanen/Lille Syd er der på stationerne Gadstrup, Havdrup, Lille Skensved og Ølby ikke niveaufri adgang til/fra perron. Ved rejser hertil/-fra tilbydes der handicapservice. Det betyder, at du som kunde bliver kørt fra mødestedet på stationen til nærmest station med lifte og niveaufri adgang, samt kan få assistance til at komme ind henholdsvis ud af toget. Handicapservice skal bestilles senest 12 timer før rejsen enten pr. telefon 70 13 14 19 eller via denne formular. Handicapservice er åben alle dage 00.00-24.00. 

Elevator ude af drift på Holbæk Station
Handicappede og gangbesværede med rollator har mulighed for at komme til nærmeste station via DSB’s Handicapservice.
Det kræver et opkald på 7013 1419. Forvent ventetid indtil liftbus er fremme.