Handicaphjælp

 

Skal du medbringe handicaphjælpemiddel

Du kan medtage kørestole, elscootere, rollatorer og lignende gratis i toget på alle Lokaltogs strækninger. Hjælpemidlerne placeres i togets flexrum, der er forbeholdt hjælpemidler.  

Pladsen i toget er begrænset, derfor er de maksimale mål for en elscooter 140 cm i længden og 89 cm i bredden. For handicapcykler er det maksimale mål 190 cm i længden og 89 cm i bredden.

På stationer, hvor tog og perron ikke er i niveau, vil togets lokomotivfører lægge en rampe ud. Du bedes gøre togets lokomotivfører opmærksom på, at du er i kørestol ved at placere dig synligt på perronen, så lokomotivføreren i god tid bliver opmærksom på, at du har brug for hjælp. 

På 910 Nærumbanen, 920R Frederiksværkbanen, 930R Lille Nord og 940R/960R Gribskov- og Hornbækbanen skal du gøre togets lokomotivfører opmærksom på, at du er i kørestol ved at trykke på kørestolsknappen på siden af toget. Et piktogram med kørestol angiver, hvor knappen er placeret.  

På Nærumbanen kan kørestole anbringes i begge togets flexrum. Kørestole må ikke placeres i midtergangen og i afsnittene ved dørene under kørslen af hensyn til sikkerheden. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er plads til din kørestol, så er det altid personalets vurdering, der gælder. 

På 110R/210R Østbanen/Lille Syd er der ikke niveaufri adgang til og fra perronen på disse stationer: Gadstrup, Havdrup, Lille Skensved og Ølby. Her tilbyder Lokaltog en særlig service, så du bliver kørt til nærmeste station med lift og niveaufri adgang, og du kan få assistance til at komme ind og ud af toget. Handicapservice bestilles senest 12 timer før rejsen på telefon 70 13 14 19 eller via denne formular. Handicapservice er åben alle dage døgnet rundt.

 

Elevator ude af drift på Holbæk Station
Handicappede og gangbesværede med rollator har mulighed for at komme til nærmeste station via DSB’s Handicapservice.
Det kræver et opkald på 7013 1419. Forvent ventetid indtil liftbus er fremme.