Ansøgning om kompensation for forplejning

Oplysninger om rejsen
Upload dokumentation i form af foto/kopi af gyldig billet, rejsekort eller anden rejsehjemmel samt af kvittering for forplejning.
Bankoplysninger