210R Østbanen

På grund af få rejsende og manglende materiel kører der ikke direkte tog mellem Rødvig og Roskilde og omvendt

Tirsdag 8. juni - søndag 8. august

Alle rejsende til/fra Rødvig, som skal videre mod Køge/Roskilde eller omvendt, skal derfor skifte tog i Hårlev.

Toget der afgår fra Roskilde kl. 0.07 mandag-fredag kører (direkte) som normalt.

 

 

110R/210R Østbanen

Som følge af sporarbejde på strækningen mellem Køge og Roskilde erstattes sidste tog i begge retninger, med togbus aften og nat efter

Mandag 24. maj

Tirsdag 25. maj


Følgende tog erstattes med togbus

Fra Køge til Roskilde: afgang Køge kl. 22.29 - 23.29 - 00.29

Fra Roskilde til Køge: afgang Roskilde kl. 23.07* - 00.07*

Fra Roskilde til Hårlev: afgang Roskilde kl. 01.07

 

*Togbussen afgår fra Roskilde 46 minutter tidligere end normal togafgang.

Togbussen kører efter en særlig køreplan – se køreplan for togbussen her

 

Togbussen afgår fra:

Himlingøje Bygaden ved kirken
Grubberholm Stationspladsen
Vallø Stationspladsen
Egøje Billesborgvej ved stationen
Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Lille Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset (fra Roskilde station går man gennem tunnelen under sporene)

 

Der må påregnes 45 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

110R Østbanen

Som følge af sporarbejde på strækningen mellem Køge og Roskilde erstattes sidste tog fra Køge til Roskilde og sidste tog fra Roskilde til Hårlev med togbus


Tirsdag den 4. maj


Fra Køge mod Roskilde: afgang Køge kl. 00.29

Fra Roskilde mod Hårlev: afgang Roskilde kl. 01.07

 

Togbussen kører efter en særlig køreplan – se køreplan for togbussen her


Her standser togbussen

Himlingøje Bygaden ved kirken
Grubberholm Stationspladsen
Vallø Stationspladsen
Egøje Billesborg ved stationen
Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Lille Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset
(fra Roskilde station går man gennem tunnelen under sporene) 

 

Der må påregnes 40 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

210R Østbanen

På grund af personalemangel er følgende tog aflyst og erstattet med togbus aften og nat efter

 

Tirsdag 27. april

 

Fra Hårlev til Rødvig:    afgang Hårlev kl. 20.53 - 22.53 – 23.53 – 00.53

Fra Rødvig til Hårlev:    afgang Rødvig kl. 21.48

 

I Varpelev afgår togbussen fra Tingvej.

Togbussen kører efter togets normale køreplan, men der må påregnes 5 minutters længere rejsetid.

Tog og togbus afventer hinandens ankomst til Hårlev.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

110R/210R Østbanen og Hårlev-Roskilde

Som følge af sporarbejde erstattes toget med togbus mellem Hårlev og Roskilde i begge retninger aften og nat efter

Søndag 25. april

Mandag 26. april


Fra Hårlev til Roskilde afgang Hårlev kl. 22.11 (1) – 23.11 (1) – 00.11 (1)

Fra Roskilde til Hårlev afgang Roskilde kl. 23.07 (2) - 00.07 (3) - 01.07 (4)


(1) Togbussen kører direkte fra Hårlev til Køge uden stop.

(2) Togbussen kører direkte fra Køge til Hårlev uden stop og fortsætter fra Hårlev til Faxe Ladeplads, hvis der er passagerer at afsætte.

(3) Togbussen kører direkte fra Køge til Hårlev uden stop. Nat efter mandag 26/4 fortsætter togbussen fra Hårlev til Rødvig, hvis der er passagerer at afsætte.

(4) Togbussen kører fra Roskilde til Hårlev og betjener alle stationer/holdesteder undervejs.

 

Rejsende til/fra Egøje, Vallø, Grubberholm og Himlingøje bedes ringe til Herfølge Turistfart på tlf. 2490 0888 og bestille transport.

 

Togbussen kører efter en særlig køreplan, som kan ses her


Tog og togbus afventer hinandens ankomst i Hårlev.

Der må påregnes op til 45 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

110R Østbanen

Som følge af sporarbejde på strækningen mellem Køge og Roskilde erstattes sidste tog i begge retninger med togbus


Nat efter søndag 18. april


Fra Køge mod Roskilde: afgang Køge kl. 00.29

Fra Roskilde mod Køge: afgang Roskilde kl. 01.07*


*Togbussen fortsætter fra Køge til Hårlev for afsætning af passagerer undervejs.

 

Togbussen kører efter en særlig køreplan – se køreplan for togbussen her


Her standser togbussen:

Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Ll. Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset (fra Roskilde station går man gennem tunnelen under sporerne)

 

Der må påregnes 35 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

110R/210R Østbanen

Som følge af sporarbejde erstattes tog med togbus i begge retninger mellem  Hårlev og Faxe Ladeplads på følgende dage og afgange:

 

31. marts – 11. april

Følgende tog erstattes med togbus:

Fra Hårlev til Faxe Ladeplads: Alle tog - hele døgnet

Fra Faxe Ladeplads til Hårlev: Alle tog* - hele døgnet

*Togbussen afgår 10 minutter tidligere fra Faxe Ladeplads end normal tog-afgang.

Se særlig køreplan for togbussen 31. marts – 11. april

 

Her standser togbussen:

Faxe Ladeplads Stationspladsen
Faxe Syd Movias stoppested på Gl. Strandvej
Karise Movias stoppested ved stationen
Hårlev Movias stoppested ved stationen

 

Tokkerup og Lille Linde betjenes ikke af togbussen. Rejser du til/fra et af disse stoppesteder, kan du bestille en Plustur på www.rejseplanen.dk senest 2 timer før, du ønsker at rejse. Du skal dog være påbegyndt din Plustur i tidsrummet kl. 6-23. Husk at oprette dig som kunde, for at benytte Plustur. Læs mere om Plustur.

Forvent op til 40 minutters ekstra rejsetid, når der er togbus mellem Køge og Roskilde - og 10 minutters ekstra rejsetid, når der er togbus mellem Hårlev og Faxe Ladeplads.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.


110R/210R Østbanen

Som følge af sporarbejde erstattes tog med togbus i begge retninger mellem Roskilde og Køge samt mellem Hårlev og Faxe Ladeplads (Årsag) på følgende dage og afgange:

 

21. – 25. marts

Følgende tog erstattes med togbus:

Afgang Køge kl. 22.29 – 23.29 – 00.29 mod Roskilde

Afang Roskilde kl. 23.07* - 00.07* - 01.07** mod Køge

*Togbussen afgår 36 minutter tidligere fra Roskilde end normal tog-afgang.

**Sidste togbus fra Roskilde afgang Kl. 01.07, fortsætter fra Køge til Hårlev for afsætning af passagerer undervejs.

Se særlig køreplan for togbussen 21.-25. marts

 

26. marts

Følgende tog erstattes med togbus:

Afgang Hårlev kl. 19.52 – 20.52 – 21.52 – 22.52 – 23.52 mod Faxe Ladeplads

Afgang Faxe Ladeplads kl. 20.47* - 21.47* - 22.47* - 23.47* mod Hårlev

Afgang Køge kl. 22.29 – 23.29 – 00.29 mod Roskilde

Afgang Roskilde kl. 23.07* - 00.07* - 01.07** mod Køge

*Togbussen afgår 36 minutter tidligere fra Roskilde og 10 minutter tidligere fra Faxe Ladeplads end normal tog-afgang.

**Sidste togbus fra Roskilde afgang Kl. 01.07, fortsætter fra Køge til Hårlev for afsætning af passagerer undervejs.

Se særlig køreplan for togbussen 26. marts.

 

27. marts

Følgende tog erstattes med togbus:

Fra Hårlev til Faxe Ladeplads: Alle tog - hele døgnet

Fra Faxe Ladeplads til Hårlev: Alle tog* - hele døgnet

*Togbussen afgår 10 minutter tidligere fra Faxe Ladeplads end normal tog-afgang.

Se særlig køreplan for togbussen lørdag-søndag 27.-28. marts

 

28. – 30. marts

Følgende tog erstattes med togbus:

Fra Hårlev til Faxe Ladeplads: Alle tog - hele døgnet

Fra Faxe Ladeplads til Hårlev: Alle tog* - hele døgnet

Afgang Køge kl. 22.29 – 23.29 – 00.29 mod Roskilde

Afgang Roskilde kl. 23.07* - 00.07* - 01.07** mod Køge

*Togbussen afgår 10 minutter tidligere fra Faxe Ladeplads og 36 minutter tidligere fra Roskilde end normal tog-afgang.

**Sidste togbus fra Roskilde afgang Kl. 01.07, fortsætter fra Køge til Hårlev for afsætning af passagerer undervejs.

Se særlig køreplan for togbussen lørdag-søndag 27.-28. marts

Se særlig køreplan for togbussen mandag-tirsdag 29.-30. marts

 

31. marts – 11. april

Følgende tog erstattes med togbus:

Fra Hårlev til Faxe Ladeplads: Alle tog - hele døgnet

Fra Faxe Ladeplads til Hårlev: Alle tog* - hele døgnet

*Togbussen afgår 10 minutter tidligere fra Faxe Ladeplads end normal tog-afgang.

Se særlig køreplan for togbussen 31. marts – 11. april

 

 

Generel information:

 

Her standser togbussen:

Faxe Ladeplads Stationspladsen
Faxe Syd Movias stoppested på Gl. Strandvej
Karise Movias stoppested ved stationen
Hårlev Movias stoppested ved stationen
Himlingøje Himlingøje Bygade v/kirken
Grubberholm Stationspladsen
Vallø Stationspladsen
Egøje Billesborgvej v/stationen
Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Ll. Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset.
Fra stationen går man gennem tunnelen under sporene.

 

Tokkerup og Lille Linde betjenes ikke af togbussen. Rejser du til/fra et af disse stoppesteder, kan du bestille en Plustur på www.rejseplanen.dk senest 2 timer før, du ønsker at rejse. Du skal dog være påbegyndt din Plustur i tidsrummet kl. 6-23. Husk at oprette dig som kunde, for at benytte Plustur. Læs mere om Plustur.

Forvent op til 40 minutters ekstra rejsetid, når der er togbus mellem Køge og Roskilde - og 10 minutters ekstra rejsetid, når der er togbus mellem Hårlev og Faxe Ladeplads.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

 


110R/210R Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes tog med togbus mellem Roskilde og Køge i begge retninger aften og nat efter:

 

Søndag 21. og 28 marts

Mandag 22. og 29. marts

Tirsdag 23. og 30. marts

Onsdag 24. marts

Torsdag 25. marts

Fredag 26. marts

 

Følgende tog erstattes med togbus:

Fra Køge mod Roskilde: afgang Køge kl. 22.29 – 23.29 – 00.29

Fra Roskilde mod Køge: afgang Roskilde kl. 23.07* - 00.07* - 01.07**

*Togbussen afgår 36 minutter tidligere fra Roskilde end normal tog-afgang.

**Sidste togbus fra Roskilde afgang Kl. 01.07, fortsætter fra Køge til Hårlev for afsætning af passagerer undervejs.

Togbussen kører efter en særlig køreplan – se den her.

 

Her standser togbussen:

Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Ll. Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset.
Gå igennem tunnelen under sporene.

 

Der må påregnes op til 40 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

 


110R/210R Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes følgende tog med togbus mellem Roskilde og Hårlev i begge retninger:

 

Onsdag 10. marts

Afgang fra Hårlev kl. 22.11 - 23.11 - 00.11 til Roskilde

Afgang fra Roskilde kl. 23.07 - 00.07 - 01.07 til Hårlev

 

Der indsættes 2 togbusser:

Den ene togbus kører mellem Roskilde og Hårlev. Mellem Køge og Hårlev standser den kun for at sætte passagerer af.

Den anden togbus (minibus) kører kun mellem Køge og Hårlev og stopper alle steder undervejs.

Bemærk: På afgang kl. 23.33 kører togbussen 18 minutter tidligere fra Køge end normal togafgang mod Hårlev for at opnå forbindelse med tog i Hårlev. Dvs. togbussen kører kl. 23.15 fra Køge.

 

Se særlig køreplan for togbussen her.

 

Her standser togbussen:

Hårlev Stationspladsen
Himlingøje Himlingøje Bygade v/kirken
Grubberholm Stationspladsen
Vallø Stationspladsen
Egøje Billesborgvej v/stationen
Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Ll. Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset.
Gå igennem tunnelen under sporene.

 

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

 

110R Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes de sene tog med togbus mellem Hårlev og Roskilde i begge retninger aften og nat efter:

 

Søndag 28. februar

Mandag 1. marts

Tirsdag 2. marts

Onsdag 3 marts


Fra Hårlev til Roskilde afgang Hårlev kl. 20.11 – 21.11 – 22.11 – 23.11 – 00.11


Fra Roskilde til Hårlev afgang Roskilde kl. 21.07* - 22.07* - 23.07* - 00.07* - 01.07**

 

*Togbussen afgår 36 minutter tidligere fra Roskilde end normal togafgang og kører efter en særlig køreplan.

 

Der indsættes 2 togbusser.

Den ene togbus kører mellem Roskilde og Hårlev og kører direkte uden stop mellem Køge og Hårlev.

**Sidste afgang fra Roskilde kl. 1.07 stopper dog mellem Hårlev og Køge, men kun for afsætning af passagerer.

Den anden togbus (minibus) kører kun mellem Køge og Hårlev og stopper alle steder undervejs.

 

Se den særlige køreplan for togbussen her

 

Hårlev Stationspladsen
Himlingøje Himlingøje Bygade v/kirken
Grubberholm Stationspladsen
Vallø Stationspladsen
Egøje Billesborgvej v/stationen
Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Ll. Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset. Gå igennem tunnelen under sporene.

 

Tog og togbus afventer hinandens ankomst i Hårlev.


Der må påregnes 36 minutters ekstra rejsetid.


Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

 

 

 

110R Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes de sene tog med togbus mellem Roskilde og Køge i begge retninger aften og nat efter:

 

Søndag 21. februar

Fra Køge afgang 21.29 - 22.29 - 23.29 - 00.29

Fra Roskilde afgang 22.07* - 23.07* - 00.07* -01.07**


*Togbussen afgår 41 minutter tidligere fra Roskilde end normal togafgang og kører efter en særlig køreplan.

**Sidste togbus fra Roskilde afgang Kl. 01.07, fortsætter fra Køge til Hårlev for afsætning af passagerer undervejs.


Se den særlige køreplan for togbussen her

 

Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Ll. Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset. Gå igennem tunnelen under sporene.


Der må påregnes 40 minutters ekstra rejsetid.


Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

110R/210R Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes de sene tog med togbus mellem Roskilde og Hårlev i begge retninger aften og nat efter:

 

Søndag 14. februar

Fra Køge til Roskilde afgang 23.29 og 00.29 fra Køge

Fra Hårlev til Roskilde afgang 00.11* fra Hårlev

Fra Roskilde til Hårlev afgang 00.07** og 01.07


*Egøje, Vallø, Grubberholm og Himlingøje betjenes ikke af togbus men af taxa. For bestilling af taxa, ring venligst på tlf. 4025 2595.


**Togbussen afgår 41 minutter tidligere fra Roskilde end normal togafgang og kører efter en særlig køreplan.


Se den særlige køreplan for togbussen her:

 

Hårlev Stationspladsen
Himlingøje Himlingøje Bygade v/kirken
Grubberholm Stationspladsen
Vallø Stationspladsen
Egøje Stationspladsen
Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Ll. Skensved Foran stationen
Havdrup Stationspladsen
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset. Gå igennem tunnelen under sporene.


Der må påregnes 40 minutters ekstra rejsetid.


Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

110R Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes de sene tog mellem Hårlev og Faxe Ladeplads med togbus i begge retninger

 

Søndag 31. januar

Mandag 1. februar

Tirsdag 2. februar

Onsdag 3. februar

Torsdag 4. februar

 

Følgende tog erstattes med togbus

Afgang fra Faxe Ladeplads kl. 23.47 til Hårlev

Afgang fra Hårlev kl. 22.52 og 23.52 til Faxe Ladeplads

 

Togbussen bestræber sig på at køre efter togets normale køreplan men der må forventes op til 7 minutters forsinkelse undervejs.

 

Tog og togbus afventer hinandens ankomst i Hårlev.

 

Lille Linde og Tokkerup betjenes ikke af togbussen men af taxa. Ring venligst på tlf. 4025 2595 for bestilling af taxa.

 

Der må påregnes 7-10 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

110R/210R Østbanen og Køge-Roskilde

På grund af sporarbejde mellem Køge og Roskilde samt på Køge station erstattes de sene tog i aftentimerne med togbus mellem Roskilde og Egøje i begge retninger:

Mandag 14. december

Tirsdag 15. december

Onsdag 16. december


Følgende afgange erstattes med togbus:

Roskilde-Egøje  afgang Roskilde kl. 23.07* – 00.07* – 01.07

Egøje-Roskilde  afgang fra Egøje kl. 22.21 – 23.21 – 00.21

* Togbussen afgår 27 minutter tidligere fra Roskilde.

Togbussen kører efter særlig køreplan – se køreplan for togbussen her

 

Togbussen afgår fra:

Egøje Stationspladsen
Køge Movias stoppested på Østre Banevej
Ølby Busterminalen foran stationen
Ll. Skensved Foran stationen
Havdrup Movias stoppested i Hovedgaden
Gadstrup Foran stationen
Roskilde Movias stoppested i Ny Østergade v/Sygehuset. Gå igennem tunnelen under sporene.

 

Husk at checke rejsekort ind og ud på stationen, da du ikke kan checke ind og ud i togbussen.

Tog og togbus afventer hinandens ankomst i Egøje. Toget kører som normalt mellem Egøje og Faxe Ladeplads/Rødvig.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

Togbus på Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes tog med togbus mellem Hårlev og Faxe Ladeplads i begge retninger på følgende afgange:

Aften og nat efter mandag 5. oktober 2020

Aften og nat efter tirsdag 6. oktober 2020

Aften og nat efter onsdag 7. oktober 2020

Aften og nat efter torsdag 8. oktober 2020

Fra Hårlev til Faxe Ladeplads:  afgang Hårlev kl. 19.35 – 20.43 – 21.43 – 22.43 – 23.43

Fra Faxe Ladeplads til Hårlev: afgang Faxe Ladeplads kl. 20.21 – 21.21 – 22.21 – 23.21

Togbussen betjener ikke Tokkerup og Lille Linde som betjenes af Taxa, der bestilles på tlf. 4025 2595.

Togbussen bestræber sig på at køre efter togets normale køreplan, dog må der påregnes 7 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

Togbus på Østbanen

På grund af Banedanmarks sporarbejde ved Køge station erstattes tog af togbus:

 

Mellem Køge og Egøje i begge retninger

 

Lørdag-søndag 26.-27. september

Lørdag-søndag 10.-11. oktober

 

Både togbus og tog kører efter særlig køreplan.

Rejsetiden bliver op til 10 minutter længere.

 

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

Togbus på Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes tog af togbus:

 

Lørdag-søndag 19.-20. september

Mellem Køge og Hårlev på alle afgange i begge retninger.

Se særlig køreplan for togbus.

 

Bemærk, at togbussen afgår op til 18 minutter tidligere fra Køge end normal togafgang.

I Køge afgår togbussen fra Østre Banevej.

 

Forvent at rejsetiden kan være op til 17 minutter længere.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.


Togbus på Østbanen

På grund af cykelløb i og ved Rødvig samt Banedanmarks sporarbejde ved Køge Station erstattes tog af togbus i begge retninger:

 

Lørdag - søndag 12.-13. september

Mellem Køge og Egøje på alle afgange

Mellem Rødvig og Store Heddinge søndag på udvalgte afgange

Se særlig køreplan for tog og togbus lørdag 12. september  

Se særlig køreplan for tog og togbus søndag 13. september 

 

Bemærk, at togbussen kører 10 minutter tidligere fra Rødvig end normal togafgang.

I Køge afgår togbussen fra Østre Banevej.

Ændret køreplan betyder, at flere afgange afgår senere, og at rejsetiden kan være forlænget op til 20 minutter.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

 


Togbus på Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes toget i aftentimerne med togbus i begge retninger, mellem Rødvig og Hårlev på følgende dage:

 

Aften og nat efter søndag 16. august 2020

Aften og nat efter mandag 17. august 2020

Aften og nat efter tirsdag 18. august 2020

Aften og nat efter onsdag 19. august 2020

Aften og nat efter torsdag 20. august 2020

 

Der kører togbus på følgende afgange:


Søndag 16. august:

Fra Hårlev afgang kl. 21.27 – 22.27 - 23.27

Fra Rødvig afgang kl. 22.00 – 23.00 – 24.00.


Mandag 17., tirsdag 18., onsdag 19. og torsdag 20. august:

Fra Hårlev afgang kl. 21.45 – 22.45 - 23.45 – 00.45

Fra Rødvig afgang kl. 22.20 – 23.20.

 

Tog og togbus afventer hinandens ankomst i Hårlev.

I Varpelev afgår bussen fra Tingvej. Ved de øvrige stationer/holdesteder holder togbussen i umiddelbar nærhed af stationen.

 

Der må påregnes op til 5 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

Togbus på Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes tog af togbus på følgende afgange:

 

Hårlev - Rødvig i begge retninger:

Aften og nat efter onsdag 11. marts

Aften og nat efter torsdag 12. marts

Fra Hårlev afgang kl. 19.36 – 20.45 - 21.45 – 22.45 - 23.45 – 00.45

Fra Rødvig afgang kl. 20.20 – 21.20 – 22.20 – 23.20

I Varpelev afgår bussen fra Tingvej. Ved de øvrige stationer/holdesteder holder bussen i umiddelbar nærhed.

Tog og togbus afventer hinandens ankomst, og der må derfor påregnes op til 5 minutters ekstra rejsetid på hele strækningen. Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

Togbus på Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes tog af togbus på følgende afgange:

 

Hårlev - Køge i begge retninger:

Aften og nat efter mandag 9. marts

Aften og nat efter tirsdag 10. marts

Fra Hårlev afgang kl. 21.43 – 22.43 - 23.43

Fra Køge afgang kl. 22.26 – 23.26 - 0.26

Togbussen kører direkte Hårlev – Køge – Hårlev uden stop undervejs.

Rejsende til Egøje, Vallø, Grubberholm og Himlingøje betjenes ikke af togbus, men af taxa. For bestilling af taxa ring venligst på tlf. 4025 2595.

Tog og togbus afventer hinandens ankomst, og der må derfor påregnes op til 10 minutters ekstra rejsetid på hele strækningen. Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

Hårlev - Rødvig i begge retninger:

Aften og nat efter onsdag 11. marts

Aften og nat efter torsdag 12. marts

Fra Hårlev afgang kl. 19.36 – 20.45 - 21.45 – 22.45 - 23.45 – 00.45

Fra Rødvig afgang kl. 20.20 – 21.20 – 22.20 – 23.20

I Varpelev afgår bussen fra Tingvej. Ved de øvrige stationer/holdesteder holder bussen i umiddelbar nærhed.

Tog og togbus afventer hinandens ankomst, og der må derfor påregnes op til 5 minutters ekstra rejsetid på hele strækningen. Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

Togbus mellem Køge og Egøje

110R/210R Østbanen: På grund af sporarbejde på Køge station kan togene ikke køre til perron i Køge. Derfor erstattes alle tog med togbus i begge retninger i følgende periode:

 

Fredag 24. januar fra kl. 22.00 og resten af aftenen

Lørdag 25. januar – alle tog hele dagen

Søndag 26. januar – alle tog hele dagen

 

*OBS: Togbussen afgår 11 minutter tidligere fra Køge Station end normal togafgang. Togbussen afgår fra Østre Banevej i Køge. Se særlig busplan her.

I Egøje afgår togbussen umiddelbart efter togets ankomst.

Der må påregnes 10-15 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

Fredag 24. januar

Følgende afgange mellem Køge og Egøje erstattes med togbus i begge retninger:

Fra Egøje til Køge: 21.53 – 22.53 – 23.53

Fra Køge til Egøje: 22.26* – 23.26* – 00.26*

 

Lørdag 25. januar og søndag 26. januar

Alle tog mellem Køge og Egøje erstattes med togbus i begge retninger hele dagen.

 

Togbus mellem Køge og Hårlev

110R/210R Østbanen: På grund af sporarbejde på Vallø station erstatter togbus det sidste tog mellem Køge og Hårlev i begge retninger på følgende dage:

 

Aften og nat efter mandag 20. januar 2020

Aften og nat efter tirsdag 21. januar 2020

 

Fra Hårlev afgang kl. 23.43

Fra Køge afgang kl. 0.26

 

Togbussen kører direkte Hårlev – Køge – Hårlev uden stop undervejs.

Rejsende til Egøje, Vallø, Grubberholm og Himlingøje betjenes ikke af togbus, men af taxa. For bestilling af taxa ring venligst på tlf. 4025 2595

 

Der må påregnes op til 10 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

Togbus mellem Køge og Hårlev

På grund af sporarbejde på Vallø station erstattes sidste tog i begge retninger på følgende dage:

Aften og nat efter mandag 16. december

Aften og nat efter tirsdag 17. december

Aften og nat efter onsdag 18. december

Aften og nat efter torsdag 19. december 

 

Fra Hårlev afgang kl. 23.43

Fra Køge afgang kl. 0.26

 

Togbussen kører direkte Hårlev – Køge – Hårlev, uden stop undervejs.

Rejsende til Egøje, Vallø, Grubberholm og Himlingøje betjenes ikke af togbus men af taxa. For bestilling af taxa ring venligst på tlf. 4025 2595

Der må påregnes 10 minutters ekstra rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

Togbus på 210R Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes toget med togbus i begge retninger:

 

Aften og nat efter onsdag 6. november

Mellem Klippinge og Rødvig

 

Der kører togbus på følgende afgange:

Fra Klippinge afgang kl.: 22.25 - 23.25 – 00.25

Fra Rødvig afgang kl.: 22.42 – 23.42

 

Togbussen afgår fra henholdsvis Klippinge og Rødvig station på togets normale afgangstider. Der må dog påregnes op til 5 minutters ekstra rejsetid undervejs.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

Togbus på Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes toget med togbus i begge retninger på nedenstående aftener.
Bemærk, at der må påregnes op til 12 minutters ekstra rejsetid.

 

Onsdag 18. september

Mellem Hårlev og Faxe Ladeplads

Der kører togbus på følgende afgange:

Fra Faxe Ladeplads: 21.03 – 22.03 – 23.03

Fra Hårlev: 20.40 – 21.40 – 22.40 – 23.40

Tokkerup og Ll. Linde betjenes ikke af togbus, men af taxa. For bestilling af taxa, ring venligst på tlf. 4025 2595.

Togbussen holder i umiddelbar nærhed af stationen i Faxe Ladeplads, Faxe Syd, Karise og Hårlev.

 

Torsdag 19. september

Mellem Karise og Faxe Ladeplads

Der kører togbus på følgende afgange:

Fra Faxe Ladeplads: 21.03 – 22.03 – 23.03

Fra Karise: 20.46 – 21.46 – 22.46 – 23.46

Tokkerup betjenes ikke af bus, men af taxa. For bestilling af taxa, ring venligst på tlf. 4025 2595.

Togbussen holder i umiddelbar nærhed af stationen i Faxe Ladeplads, Faxe Syd, Karise.

 

Togbusserne medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

Togbus på Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes toget med togbus i begge retninger på nedenstående aftener.
Bemærk, at der må påregnes op til 12 minutters ekstra rejsetid.

 

Søndag 15. september

Mellem Køge og Hårlev

Der kører togbus på følgende afgange:

Fra Køge: 21.04 – 21.31 – 22.04 – 22.31 – 23.04 – 23.31

Fra Hårlev: 20.27 – 21.04 – 21.27 – 22.04 – 22.27 – 23.04

Togbussen kører direkte uden stop og betjener ikke Egøje, Vallø, Grubberholm og Himlingøje, der betjenes af taxa. For bestilling af taxa, ring venligst på tlf. 4025 2595.

Togbussen afgår i Køge fra Østre Banevej. I Hårlev afgår den fra stationspladsen.

 

Mandag 16. september og tirsdag 17. september

Mellem Køge og Hårlev

Der kører togbus på følgende afgange:

Fra Køge: 21.04 – 21.28 – 22.04 – 22.28 – 23.04 – 23.28 – 00.04

Fra Hårlev: 20.24 – 21.04 – 21.24 – 22.04 – 22.24 – 23.04 – 23.24

Togbussen kører direkte uden stop og betjener ikke Egøje, Vallø, Grubberholm og Himlingøje, der betjenes af taxa. For bestilling af taxa, ring venligst på tlf. 4025 2595.

Togbussen afgår i Køge fra Østre Banevej. I Hårlev afgår den fra stationspladsen.

 

Onsdag 18. september

Mellem Hårlev og Faxe Ladeplads

Der kører togbus på følgende afgange:

Fra Faxe Ladeplads: 21.03 – 22.03 – 23.03

Fra Hårlev: 20.40 – 21.40 – 22.40 – 23.40

Tokkerup og Ll. Linde betjenes ikke af togbus, men af taxa. For bestilling af taxa, ring venligst på tlf. 4025 2595.

Togbussen holder i umiddelbar nærhed af stationen i Faxe Ladeplads, Faxe Syd, Karise og Hårlev.

 

Torsdag 19. september

Mellem Karise og Faxe Ladeplads

Der kører togbus på følgende afgange:

Fra Faxe Ladeplads: 21.03 – 22.03 – 23.03

Fra Karise: 20.46 – 21.46 – 22.46 – 23.46

Tokkerup betjenes ikke af bus, men af taxa. For bestilling af taxa, ring venligst på tlf. 4025 2595.

Togbussen holder i umiddelbar nærhed af stationen i Faxe Ladeplads, Faxe Syd, Karise.

 

Togbusserne medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

 

 

Togbus mellem Køge og Hårlev

På grund af sporarbejde erstattes tog med togbus mellem Køge og Hårlev i begge retninger:

 

Fredag 6. september fra kl. 20 - se køreplan

Lørdag 7. september - se køreplan

Søndag 8. september - se køreplan


BEMÆRK: Togbussen fra Køge afgår op til 22 minutter tidligere end togets normale afgang.

Togbussen, der standser ved alle stationer, kører en gang i timen. Direkte togbus uden stop Køge-Hårlev og Hårlev-Køge kører to gange i timen.

I Køge standser togbussen ved busterminalen på Østre Banevej. I Himlingøje på Himlingøje Bygade ved kirken. Togbussen standser i umiddelbar nærhed af de øvrige stationer.

Forvent forlænget rejsetid.

Togbussen medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.

Togbus på 110R/210R Østbanen

På grund af sporarbejde erstattes tog af togbus:

Aften og nat efter mandag 8. juli

Mellem Køge og Faxe Ladeplads (110R) i begge retninger og mellem Køge og Rødvig (210R) i begge retninger

 

Aflyste tog: 110R Køge – Faxe Ladeplads

Fra Faxe Ladeplads til Køge:        afgang kl. 23.03 fra Faxe Ladeplads

Fra Hårlev til Faxe Ladeplads:     afgang kl. 22.40 fra Hårlev

Fra Køge – Faxe Ladeplads:         afgang kl. 23.28 fra Køge

 

TOGBUS Rødvig - Køge

Rødvig   23.42
Store Heddinge   23.50
Klippinge   23.58
Varpelev   Taxa*
Hårlev 23.04 00.06
Himlingøje Taxa*  
Grubberholm Taxa*  
Vallø Taxa*  
Egøje Taxa*  
Køge 23.24  

 

TOGBUS Køge - Rødvig

Køge 23.05 00.05
Egøje Taxa* Taxa*
Vallø Taxa* Taxa*
Grubberholm Taxa* Taxa*
Himlingøje Taxa* Taxa*
Hårlev 23.26 00.26
Varpelev Taxa* Taxa*
Klippinge 23.35 00.35
Store Heddinge 23.43 00.43
Rødvig 23.51 00.51

 

* Togbussen betjener ikke Egøje, Vallø, Grubberholm, Himlingøje, Lille Linde og Tokkerup, som betjenes af taxa.
Ring venligst på telefon 4025 2595 for bestilling af taxa.

Ved de øvrige stationer holder togbussen i umiddelbar nærhed af stationen.

 

Togbus medtager kun cykler og barnevogne i meget begrænset omfang.