Regularitet


Regularitet

 

Inden for jernbanen benyttes begrebet regularitet som en fælles betegnelse for togdriftens performance.

Regularitet dækker over de to begreber pålidelighed og rettidighed, dvs. hvor mange tog, der gennemfører den gældende køreplan, og hvor mange tog, der ankommer til tiden.
Pålidelighed og rettidighed opgøres begge i både operatørpræsteret og kundeoplevet.

De operatørpræsterede opgørelser er udtryk for Lokaltogs præstation som togoperatør. Dvs. at tallene er renset for årsager, der ikke er relateret til operatøren, som f.eks. fejl på infrastrukturen eller kraftigt snefald.

De kundeoplevede opgørelser er udtryk for det kunden oplever. Dvs. at alle årsager til forsinkelser eller aflyste tog er medregnet i tallene.

 

Pålidelighed

Pålidelighed er et udtryk for, hvor mange tog der gennemfører den gældende køreplan, dvs. ankommer til de stationer, der står i køreplanen.


 

Rettidighed

Rettidighed er et udtryk for, hvor mange tog, der ankommer til tiden i forhold til den gældende køreplan. Hos Lokaltog er et tog defineret som rettidigt, når det ankommer til en registreringsstation med under 3 minutters forsinkelse.

Lokaltogs mål for operatørpræsteret rettidighed er 93,0, dvs. at mindst 93 % af togene skal være rettidige.

Af tekniske årsager er det ikke muligt at måle rettidigheden på alle stationer, men de anvendte registreringsstationer er valgt, så de giver et retvisende billede.