Rejseregler


De fælles rejseregler

 

Lokaltog er omfattet af de fælles rejseregler for Movia, DSB, Metro og Arriva Tog.

I rejsereglerne kan du finde oplysninger om alt der vedrører din rejse, herunder de forhold der gælder, hvis du medbringer bagage, cykel, barnevogn eller et handicaphjælpemiddel.

Links til de mest brugte afsnit fra rejsereglerne på DOT´s hjemmeside:

Cykler, dyr og bagage

Børn og barnevogne

Handicap adgangsforhold

 

Medbringer du et handicaphjælpemiddel som elscooter, handicapcykel eller kørestol kan du læse Lokaltogs specifikke vilkår herfor ved at klikke her

 

Link til de fælles rejseregler

 

I henhold til disse rejseregler, er der begrænset erstatningsansvar, hvis der ikke er plads i toget eller ved svigtende forbindelse til korresponderende tog, bus eller færge. Normalt refunderer Lokaltog i disse tilfælde ikke udgifter til alternativ transport.

Hvis driften er indstillet eller forsinket, kan du benytte dig af Movia Rejsegaranti - læs nærmere om dette her. Er din samlede rejse forsinket 60 minutter eller mere, kan du være omfattet af reglerne for kompensation og refusion.

Rejser med Lokaltog  er i øvrigt omfattet af Lov om Jernbane samt Europa-parlamentet og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.

 

Servicekvalitetstandarder

 

Lokaltog A/S har nedenstående servicekvalitetsstandarder iht. opfyldelse af Passagerrettidighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet.

 

Servicekvalitetstandarder for Lokaltog