Videoovervågning


Tryghed i togene

 

Hos Lokaltog er videokameraer i togene med til at fastholde den trygge atmosfære for dig som passager. Lokaltog A/S er en moderne transport- og servicevirksomhed, og det er vores opgave at få vores passagerer trygt og komfortabelt frem til målet. Derfor har vi ikke alene indsat nogle af landets mest behagelige lokaltog på vores strækninger, men også udstyret dem med kameraovervågning, så vi kan bevare et trygt miljø.

Hvor meget overvåger vi?

Vores tog er udstyret med kameraer, der dækker alle kupéer og udstigningsdøre. Kameraerne transmitterer billeder til lokomotivføreren, og optagelserne bliver derudover gemt på en harddisk (dog ikke på Nærumbanen).

Hvorfor overvåger vi?

Vi overvåger for at sikre dig en tryg tur. Først og fremmest skal lokomotivføreren kunne se, at alle passagerer kommer sikkert af og på. Dernæst skal vi kunne reagere ved graffiti, hærværk og utrygge situationer, hvilket vi heldigvis meget sjældent oplever.

Hvordan reagerer vi?

Lokomotivføreren kan vente med at lukke dørene, til alle er kommet ud på perronen eller om bord på toget. Er der optræk til en ubehagelig situation, kan lokomotivføreren kalde over højttalerne, kontakte driftscentralen eller tilkalde politi.

 

Hvor lang tid gemmer vi?

Optagelserne gemmes i minimum 1 døgn, så vi har dokumentationen klar til politiet, hvis der fx har været tilfælde af hærværk. Lokaltog følger naturligvis Datatilsynets retningslinjer for opbevaring af overvågningsbilleder. Har du været udsat for en hændelse, som fx lommetyveri i toget i weekends og helligdage, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til politiet, som har mulighed for at kontakte Lokaltog uden for normal åbningstid, så optagelserne bliver gemt ud over 1 døgn til brug for opklaringen.

Hvor stort er problemet?

Vores kameraer er primært et værktøj for lokomotivføreren ved af- og påstigning af passagerer. Vi har heldigvis meget få problemer med hærværk og lignende ved Lokaltog, og kameraerne vil medvirke til, at det også er sådan fremover.