Aktuelle projekter


Sporarbejde

Vi gennemfører jævnligt sporvedligeholdelse og projekter på vores strækninger. Når det medfører driftsændringer, kan du se, hvor vi arbejder på siden planlagte driftsændringer.

 

På Østbanen udfører vi sporjustering i uge 11 2020

  • Ved Vallø Station fra aften mandag 9. marts til morgen tirsdag 10. marts hvor overkørslen på Vedskøllevej er spærret for vejtrafik fra kl. 19.00 til kl. 6.00.
  • På Vallø Station fra aften tirsdag 10. marts til morgen onsdag 11. marts.
  • Ved og i overkørslen på Maglehøjvej nær nr. 30, 4652 Hvalsø fra aften onsdag 11. marts til morgen torsdag 12. marts, hvor overkørslen er spærret for vejtrafik fra kl. 19.00 til kl. 6.00.
  • Ved Klippinge Station natten til torsdag 12. marts samt fra torsdag aften til fredag morgen 13. marts.

I forbindelse med arbejdet vil der være støj og trafik med tunge kørertøjer i aften- og nattetimerne. Vi beklager de gener, som arbejdet medfører. 

 

 

 

Fra torsdag den 6. juni og frem til og med fredag den 21. juni vil vi beskære langs Nærumbanen.

Beskæring og knusning af bevoksning vil give støj. Vi beklager generne.

 

St. Merløse 29. marts - 1. april

Lokaltog skal renovere overkørslen på Holbækvej i St. Merløse. Derfor lukkes sporet for togdrift, og Holbækvej (ved nr. 7-9) i St. Merløse vil være spærret for trafik i tidsrummet:

Fredag 29. marts kl. 20.00 - mandag 1. april kl. 05.00

For at gøre spærringen så kortvarig som muligt, vil der være aktiviteter i både dag-, aften- og nattetimerne. Vi beklager de gener, som renoveringen giver.

Sporarbejde langs med Helsingør station

Vi foretager sporarbejde langs med Helsingør station samt på stationsområdet ved Helsingør station i perioden 3. til og med 9. december.

Arbejdet udføres primært i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at foretage ganske få aktiviteter en aften/nat i byggeperioden. 

Vi beklager de gener, det giver.