Aktuelle projekter

Sporarbejde

Vi gennemfører jævnligt sporvedligeholdelse og projekter på vores strækninger. Når det medfører driftsændringer, kan du se, hvor vi arbejder på siden planlagte driftsændringer.

I september og oktober fornyer vi 9 kilometer spor på Gribskovbanen mellem Helsinge og Tisvildeleje. Mens vi arbejder i og omkring overkørslerne, vil de være spærret helt eller delvist for passage af biler, cyklister og gående. Lokale vejskilte vil henvise til andre omkørselsruter.

På Lollandsbanen renoverer vi den 18.-20. oktober overkørslerne på Langsvej ved Sakskøbing og Svingelsvej i Nakskov. Derfor er vi nødt til at spærre vejen. Lokale vejskilte vil henvise til omkørselsruter. Du kan læse mere om spærringerne her.

Vi beklager de gener, arbejdet kan medføre

 

 

Fra torsdag den 6. juni og frem til og med fredag den 21. juni vil vi beskære langs Nærumbanen.

Beskæring og knusning af bevoksning vil give støj. Vi beklager generne.

 

St. Merløse 29. marts - 1. april

Lokaltog skal renovere overkørslen på Holbækvej i St. Merløse. Derfor lukkes sporet for togdrift, og Holbækvej (ved nr. 7-9) i St. Merløse vil være spærret for trafik i tidsrummet:

Fredag 29. marts kl. 20.00 - mandag 1. april kl. 05.00

For at gøre spærringen så kortvarig som muligt, vil der være aktiviteter i både dag-, aften- og nattetimerne. Vi beklager de gener, som renoveringen giver.

Sporarbejde langs med Helsingør station

Vi foretager sporarbejde langs med Helsingør station samt på stationsområdet ved Helsingør station i perioden 3. til og med 9. december.

Arbejdet udføres primært i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at foretage ganske få aktiviteter en aften/nat i byggeperioden. 

Vi beklager de gener, det giver.