Aktuelle projekter


Sporarbejde

 

Vi gennemfører jævnligt sporvedligeholdelse og projekter på vores strækninger. Når det medfører driftsændringer, kan du se, hvor vi arbejder på siden planlagte driftsændringer.
I forbindelse med sporvedligeholdelse kan der være støj og trafik med tunge køretøjer - også i aften- og nattetimerne.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører.

 

 


Sporarbejde

Vi gennemfører jævnligt sporvedligeholdelse og projekter på vores strækninger. Når det medfører driftsændringer, kan du se, hvor vi arbejder på siden planlagte driftsændringer.
I forbindelse med sporvedligeholdelse kan der være støj og trafik med tunge køretøjer - også i aften- og nattetimerne.

Renovering af to overkørsler mellem Vig og Grevinge 18.-21. december

Lokaltog skal renovere to overkørsler på Odsherredsbanen mellem Vig og Grevinge. Derfor lukkes sporet for togdrift, og der er spærret for trafik på:

Egemosevej ved overkørslen
Snegleruphuse ved overkørslen

Begge steder spærres vejen fra fredag 18. december kl. 19.00 til mandag 21. december kl. 04.00.

Der vil støj og trafik med tunge køretøjer og for at gøre spærringen så kortvarig som muligt, vil der være aktiviteter i både dag-, aften- og nattetimerne.

Vi beklager de gener, som renoveringen giver.

 

Sporarbejde og fornyelse af bro på Hornbækbanen
I perioden fra 20. juli til midten af oktober 2020 udfører Lokaltog sporarbejde på Hornbækbanen og fornyer jernbanebroen over Esrum Å i Dronningmølle. Der vil derfor være aktivitet og arbejde med maskiner og større køretøjer. Det kan give gener i form at støj, støv og vibrationer. Arbejdet udføres både på hverdage og i weekender, men Lokaltog bestræber sig på, at de mest generende aktiviteter udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. Der kan dog opstå situationer, hvor det ikke er muligt.

 

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører.

 

 

Fra torsdag den 6. juni og frem til og med fredag den 21. juni vil vi beskære langs Nærumbanen.

Beskæring og knusning af bevoksning vil give støj. Vi beklager generne.

 

St. Merløse 29. marts - 1. april

Lokaltog skal renovere overkørslen på Holbækvej i St. Merløse. Derfor lukkes sporet for togdrift, og Holbækvej (ved nr. 7-9) i St. Merløse vil være spærret for trafik i tidsrummet:

Fredag 29. marts kl. 20.00 - mandag 1. april kl. 05.00

For at gøre spærringen så kortvarig som muligt, vil der være aktiviteter i både dag-, aften- og nattetimerne. Vi beklager de gener, som renoveringen giver.

Sporarbejde langs med Helsingør station

Vi foretager sporarbejde langs med Helsingør station samt på stationsområdet ved Helsingør station i perioden 3. til og med 9. december.

Arbejdet udføres primært i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at foretage ganske få aktiviteter en aften/nat i byggeperioden. 

Vi beklager de gener, det giver.