Aktuelle projekter


Sporarbejde

 

For at sikre stabil og effektiv drift gennemfører vi jævnligt sporvedligeholdelse og projekter på vores strækninger.
Når det medfører driftsændringer, kan du se, hvor vi arbejder på siden planlagte driftsændringer.
I forbindelse med sporvedligeholdelse kan der være støj og trafik med tunge køretøjer - også i aften- og nattetimerne.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre. 

 

 


Sporarbejde

Vi gennemfører jævnligt sporvedligeholdelse og projekter på vores strækninger. Når det medfører driftsændringer, kan du se, hvor vi arbejder på siden planlagte driftsændringer.
I forbindelse med sporvedligeholdelse kan der være støj og trafik med tunge køretøjer - også i aften- og nattetimerne.

Fornyelse af overkørsler på Tølløsebanen 26. - 31. maj 2021

Fra onsdag 26. maj kl. 20:00 til mandag 31. maj kl. 05:00 er vi i St. Merløse nødt til at spærre jernbaneoverkørslerne for vejtrafik på Have Borupvej og Bonderupvej.

Fra torsdag 27. maj kl. 20:00 til mandag 31. maj kl. 05:00 er vi nødt til at spærre jernbaneoverkørslen for vejtrafik på Sønderstrupvej nær Kirke Eskilstrup og på Hedeborydevej i Skellebjerg.

I forbindelse med arbejdet vil der være støj og trafik med tunge køretøjer i og ved overkørslerne i dag-, aften- og nattetimerne.

Udskiftning af tømmer på Tølløsebanen 11. - 23. april

Lokaltog skal udskifte tømmer i sporskifter på Kr. Eskilstrup station. Arbejdet udføres om natten, når der ikke kører tog. Det sker i nætter op til hverdage i tidsrummet fra kl. 22 til 05. Arbejdet udføres i uge 15 og 16. Det vil sige fra søndag aften 11. april og hver aften/nat frem til fredag morgen den 16. april. Samt fra søndag aften 18. april og hver aften/nat frem til fredag morgen den 23. april.

I forbindelse med arbejdet vil der være støj og trafik med tunge køretøjer på og ved Kr. Eskilstrup Station.

 

 

Renovering af to overkørsler mellem Vig og Grevinge 18.-21. december

Lokaltog skal renovere to overkørsler på Odsherredsbanen mellem Vig og Grevinge. Derfor lukkes sporet for togdrift, og der er spærret for trafik på:

Egemosevej ved overkørslen
Snegleruphuse ved overkørslen

Begge steder spærres vejen fra fredag 18. december kl. 19.00 til mandag 21. december kl. 04.00.

Der vil støj og trafik med tunge køretøjer og for at gøre spærringen så kortvarig som muligt, vil der være aktiviteter i både dag-, aften- og nattetimerne.

Vi beklager de gener, som renoveringen giver.

 

Sporarbejde og fornyelse af bro på Hornbækbanen
I perioden fra 20. juli til midten af oktober 2020 udfører Lokaltog sporarbejde på Hornbækbanen og fornyer jernbanebroen over Esrum Å i Dronningmølle. Der vil derfor være aktivitet og arbejde med maskiner og større køretøjer. Det kan give gener i form at støj, støv og vibrationer. Arbejdet udføres både på hverdage og i weekender, men Lokaltog bestræber sig på, at de mest generende aktiviteter udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. Der kan dog opstå situationer, hvor det ikke er muligt.

 

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører.

 

 

Faxe Kommune etablerer stitunnel under banen ved Karise 26. marts - 11. april

Læs mere her

 

 

Fra torsdag den 6. juni og frem til og med fredag den 21. juni vil vi beskære langs Nærumbanen.

Beskæring og knusning af bevoksning vil give støj. Vi beklager generne.

 

St. Merløse 29. marts - 1. april

Lokaltog skal renovere overkørslen på Holbækvej i St. Merløse. Derfor lukkes sporet for togdrift, og Holbækvej (ved nr. 7-9) i St. Merløse vil være spærret for trafik i tidsrummet:

Fredag 29. marts kl. 20.00 - mandag 1. april kl. 05.00

For at gøre spærringen så kortvarig som muligt, vil der være aktiviteter i både dag-, aften- og nattetimerne. Vi beklager de gener, som renoveringen giver.

Sporarbejde langs med Helsingør station

Vi foretager sporarbejde langs med Helsingør station samt på stationsområdet ved Helsingør station i perioden 3. til og med 9. december.

Arbejdet udføres primært i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at foretage ganske få aktiviteter en aften/nat i byggeperioden. 

Vi beklager de gener, det giver.