Beskæring af
buske og træer


Dine buske og træer

 

Er du nabo til jernbanen skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for beplantningen på din ejendom. Reglerne skal forhindre, at træer og buske vokser for tæt på jernbanen. 

Du har som nabo pligt til at efterse træerne og vedligeholde/beskære samt fjerne farlige træer, inden de forvolder skade. Hvis træerne vælter, kan du risikere at skulle betale erstatning.

Lokaltog beskærer træer og buske således, at togene ikke støder på grene og vi beskærer så lokomotivførerne kan se signalerne. Dette kan give en del varians i hvor dybt vi beskærer, da kurver kan betyde, at vi skal beskære et godt stykke fra sporet.  

 

Jernbanens træer

 

Træer er et vigtigt element i landskabet. Træerne er også vigtige for dyrelivet og miljøet. De opsuger vand fra jorden, skaber læ og omdanner CO2 til ilt. Beplantningen langs med banen fungerer som et effektivt hegn mod fygning og sne, der ellers ville lægge sig på skinnerne. 

Lokaltog får ind imellem henvendelser fra borgere, der ønsker at få beskåret eller fældet træer langs banen. Ofte finder vi, at træerne ikke er til fare, og at der ikke er et grundlag for beskæring. 

Der kan dog være forhold, som gør, at træer skal fældes. F.eks. hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko for jernbanen, bebyggelse eller mennesker.

Sunde træer bliver som udgangspunkt ikke fældet, dog vil vi foretage udtynding af træerne. Herved sikrer vi, at de blivende træer får den plads der er behov for.

 

 


Dine buske og træer

 

Er du nabo til jernbanen skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for beplantningen på din ejendom. Reglerne skal forhindre, at træer og buske vokser for tæt på jernbanen. 

Du har som nabo pligt til at efterse træerne og vedligeholde/beskære samt fjerne farlige træer, inden de forvolder skade. Hvis træerne vælter, kan du risikere at skulle betale erstatning.

Lokaltog beskærer træer og buske således, at togene ikke støder på grene og vi beskærer så lokomotivførerne kan se signalerne. Dette kan give en del varians i hvor dybt vi beskærer, da kurver kan betyde, at vi skal beskære et godt stykke fra sporet.  

 

Jernbanens træer

 

Træer er et vigtigt element i landskabet. Træerne er også vigtige for dyrelivet og miljøet. De opsuger vand fra jorden, skaber læ og omdanner CO2 til ilt. Beplantningen langs med banen fungerer som et effektivt hegn mod fygning og sne, der ellers ville lægge sig på skinnerne. 

Lokaltog får ind imellem henvendelser fra borgere, der ønsker at få beskåret eller fældet træer langs banen. Ofte finder vi, at træerne ikke er til fare, og at der ikke er et grundlag for beskæring. 

Der kan dog være forhold, som gør, at træer skal fældes. F.eks. hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko for jernbanen, bebyggelse eller mennesker.

Sunde træer bliver som udgangspunkt ikke fældet, dog vil vi foretage udtynding af træerne. Herved sikrer vi, at de blivende træer får den plads der er behov for.