Information om støj


Støj

 

Støj fra tog
Ud over energiforbrug og luftforurening forårsager togdrift også støj. Dette er både problematisk i områder, hvor folk bor, samt i områder hvor folk færdes for at nyde naturens stilhed.
Hos Lokaltog er vi bevidste om, at togdriften ikke må medføre unødige støjgener. Vi er derfor opmærksomme på, at vores procedurer for anvendelsen af vores tog tager højde for støjemissionen. Målet er at reducere støjemissionen til vores omgivelser til et absolut minimum inden for de rammer, Lokaltog har - det være sig både med hensyn til de sikkerhedsmæssige bestemmelser og de økonomiske betingelser.

 

Støj fra arbejde i sporet
Når vi vedligeholder jernbanespor, vil der komme støj fra nogle af aktiviteterne. Det kan både være i dag-, aften- og nattetimerne. Opstår der f.eks. skinnebrud eller andet, der umuliggør gennemførsel af driften, er vi nødt til akut at udføre arbejde i sporet. 

 

Støj på Hornbækbanen
Fra 20. juli til midten af oktober 2020 udfører Lokaltog sporarbejde på Hornbækbanen og fornyer jernbanebroen over Esrum Å i Dronningmølle. Der kan derfor forekomme gener i form af støj, støv og vibrationer, særligt når den gamle bro fjernes, og der rammes pæle og spuns til den nye. Dette arbejde foregår dog hovedsageligt i august måned.

Arbejdet udføres både på hverdage og i weekender, men Lokaltog bestræber sig på, at de mest generende aktiviteter udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. Der kan dog opstå situationer, hvor det ikke er muligt.

Der vil i hele arbejdsperioden forekomme kørsel med større køretøjer og maskiner.

 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre. 

 

 

Støj fra arbejde i sporet
Når vi vedligeholder jernbanespor, kan der komme støj fra nogle af aktiviteterne. Det kan både være i dag-, aften- og nattetimerne.Vi beklager de gener, arbejdet kan medføre.

 

Støj på Tølløsebanen i nattetimerne i uge 28
Lokaltog beskærer bevoksning langs Tølløsebanen mellem Merløse og Tølløse aftener og nætter frem til fredag morgen 10. juli 2020.
Beskæring foregår, når der ikke kører tog, og opgaverne udføres med maskiner. Der må derfor forventes støj og skarpt arbejdslys lokalt, hvor der arbejdes.

 

Støj på Nærumbanen i nattetimerne
Lokaltog beskærer i øjeblikket bevoksning langs Nærumbanen, når der ikke kører tog. Beskæring og knusning af bevoksning foregår fra og med nat efter søndag til og med nat efter torsdag både i uge 32 og 33. Det kan medføre støjgener lokalt, hvor der arbejdes. Vi beklager generne, som arbejdet medfører.


Fra torsdag den 6. juni og frem til og med fredag den 21. juni vil vi beskære langs Nærumbanen.
Beskæring og knusning af bevoksning vil give støj. Vi beklager generne.

 

  Strækning      Hvornår Dato   Hvor  Årsag
         
   Lollandsbanen     Uge 36 1. - 4. september Skolevej og Løjtoftevej, Nakskov  Overkørslerne vil være lukket for vejtrafik i weekenden
     
3. - 4. september   Renovering af overkørsler
     
4. - 5. september    Toreby Vestergade, Idalundvej, Ellekildevej    Overkørslerne vil være lukket for vejtrafik ca. 12 timer fra tidlig aften til efterfølgende morgen.  
Kroggårdsvej, Kårup Møllevej