Information om støj

Støj

 

Støj fra toget
Ud over energiforbrug og luftforurening forårsager togdrift også støj. Dette er både problematisk i områder, hvor folk bor, samt i områder hvor folk færdes for at nyde naturens stilhed.

Hos Lokaltog er vi bevidste om, at togdriften ikke må medføre unødige støjgener. Vi er derfor opmærksomme på, at vores procedurer for anvendelsen af vores tog tager højde for støjemissionen. Målet er at reducere støjemissionen til vores omgivelser til et absolut minimum inden for de rammer, Lokaltog har - det være sig både med hensyn til de sikkerhedsmæssige bestemmelser og de økonomiske betingelser.

Støj  fra arbejder i sporet

I forbindelse med vedligehold af sporet, vil der kunne opleves støj i nattetimerne på de berørte strækninger.

 

  Strækning  

   Hvornår  

 

Dato  

 

Hvor 

 

Årsag

 

       
         
     

   Lollandsbanen    

Uge 36

1. - 4. september     

   3. - 4. september    

   4. - 5. september    

Skolevej og Løjtoftevej, Nakskov 

 

   Toreby Vestergade, Idalundvej, Ellekildevej   

 

Kroggårdsvej, Kårup Møllevej 

 

Overkørslerne vil være lukket for vejtrafik i weekenden

 

Renovering af overkørsler

 

Overkørslerne vil være lukket for vejtrafik ca. 12 timer fra tidlig aften til efterfølgende morgen.  

 

 

 Uge 36