Information om støj


Støj fra arbejde i sporet

 

Når vi vedligeholder jernbanespor, vil der komme støj fra nogle af aktiviteterne. Det kan både være i dag-, aften- og nattetimerne. Ofte kan arbejdet kun udføres om natten, når togene ikke kører, og opstår der skinnebrud eller andet, der umuliggør gennemførsel af driften, er vi nødt til akut at udføre arbejde i sporet. 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre. 

 

Støj fra tog

 

Ud over energiforbrug og luftforurening forårsager togdrift også støj. Dette er både problematisk i områder, hvor folk bor, samt i områder hvor folk færdes for at nyde naturens stilhed.
Hos Lokaltog er vi bevidste om, at togdriften ikke må medføre unødige støjgener. Vi er derfor opmærksomme på, at vores procedurer for anvendelsen af vores tog tager højde for støjemissionen. Målet er at reducere støjemissionen til vores omgivelser til et absolut minimum inden for de rammer, Lokaltog har - det være sig både med hensyn til de sikkerhedsmæssige bestemmelser og de økonomiske betingelser.

 

 


Støj

 

Støj fra tog
Ud over energiforbrug og luftforurening forårsager togdrift også støj. Dette er både problematisk i områder, hvor folk bor, samt i områder hvor folk færdes for at nyde naturens stilhed.
Hos Lokaltog er vi bevidste om, at togdriften ikke må medføre unødige støjgener. Vi er derfor opmærksomme på, at vores procedurer for anvendelsen af vores tog tager højde for støjemissionen. Målet er at reducere støjemissionen til vores omgivelser til et absolut minimum inden for de rammer, Lokaltog har - det være sig både med hensyn til de sikkerhedsmæssige bestemmelser og de økonomiske betingelser.

Perioder med tog i tomgang på Tølløse Station

På grund af hård frost er det desværre nødvendigt at lade tog ved Tølløse Station køre i tomgang periodevist hen over natten. Det sker for at sikre, at togene er i stand til at starte op og afgå planmæssigt. Vi beklager de støjgener, det kan medføre for naboer til Tølløse station og togdepot.

 

Støj fra arbejde i sporet
Når vi vedligeholder jernbanespor, vil der komme støj fra nogle af aktiviteterne. Det kan både være i dag-, aften- og nattetimerne. Opstår der f.eks. skinnebrud eller andet, der umuliggør gennemførsel af driften, er vi nødt til akut at udføre arbejde i sporet. 

 

Støj på Hornbækbanen 20. juli til midten af oktober
Fra 20. juli til midten af oktober 2020 udfører Lokaltog sporarbejde på Hornbækbanen og fornyer jernbanebroen over Esrum Å i Dronningmølle. Der kan derfor forekomme gener i form af støj, støv og vibrationer, særligt når den gamle bro fjernes, og der rammes pæle og spuns til den nye. Dette arbejde foregår dog hovedsageligt i august måned.

Arbejdet udføres både på hverdage og i weekender, men Lokaltog bestræber sig på, at de mest generende aktiviteter udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. Der kan dog opstå situationer, hvor det ikke er muligt.

Der vil i hele arbejdsperioden forekomme kørsel med større køretøjer og maskiner.

 

Støj på Tølløsebanen 16. august - 4. september
Da der skal suppleres med granitskærver inden sporet på Tølløsebanen justeres, kan der forkomme støj fra gravemaskine og læsning af skærver på følgende skærvedepoter i dag-, aften- og nattetimer:

Havrebjerg Station (den nordlige ende):  Fra søndag 16. august kl. 21:30 til fredag d. 28. august kl. 05:00

St. Merløse Station (ved Banevej 1A) samt Stenlille Station (ved Stationsvej 1B): Fra søndag 23. august kl. 21:30 til fredag 4. september kl. 05:00

 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre. 

 

 

Støj fra arbejde i sporet
Når vi vedligeholder jernbanespor, kan der komme støj fra nogle af aktiviteterne. Det kan både være i dag-, aften- og nattetimerne.Vi beklager de gener, arbejdet kan medføre.

 

Støj på Tølløsebanen i nattetimerne i uge 28
Lokaltog beskærer bevoksning langs Tølløsebanen mellem Merløse og Tølløse aftener og nætter frem til fredag morgen 10. juli 2020.
Beskæring foregår, når der ikke kører tog, og opgaverne udføres med maskiner. Der må derfor forventes støj og skarpt arbejdslys lokalt, hvor der arbejdes.

 

Støj på Nærumbanen i nattetimerne
Lokaltog beskærer i øjeblikket bevoksning langs Nærumbanen, når der ikke kører tog. Beskæring og knusning af bevoksning foregår fra og med nat efter søndag til og med nat efter torsdag både i uge 32 og 33. Det kan medføre støjgener lokalt, hvor der arbejdes. Vi beklager generne, som arbejdet medfører.


Fra torsdag den 6. juni og frem til og med fredag den 21. juni vil vi beskære langs Nærumbanen.
Beskæring og knusning af bevoksning vil give støj. Vi beklager generne.

 

  Strækning      Hvornår Dato   Hvor  Årsag
         
   Lollandsbanen     Uge 36 1. - 4. september Skolevej og Løjtoftevej, Nakskov  Overkørslerne vil være lukket for vejtrafik i weekenden
     
3. - 4. september   Renovering af overkørsler
     
4. - 5. september    Toreby Vestergade, Idalundvej, Ellekildevej    Overkørslerne vil være lukket for vejtrafik ca. 12 timer fra tidlig aften til efterfølgende morgen.  
Kroggårdsvej, Kårup Møllevej