Information om støj

Støj

 

Støj fra tog
Ud over energiforbrug og luftforurening forårsager togdrift også støj. Dette er både problematisk i områder, hvor folk bor, samt i områder hvor folk færdes for at nyde naturens stilhed.
Hos Lokaltog er vi bevidste om, at togdriften ikke må medføre unødige støjgener. Vi er derfor opmærksomme på, at vores procedurer for anvendelsen af vores tog tager højde for støjemissionen. Målet er at reducere støjemissionen til vores omgivelser til et absolut minimum inden for de rammer, Lokaltog har - det være sig både med hensyn til de sikkerhedsmæssige bestemmelser og de økonomiske betingelser.

 

Støj fra arbejde i sporet
Når vi vedligeholder jernbanespor, kan der komme støj fra nogle af aktiviteterne. Det kan både være i dag-, aften- og nattetimerne.

I september og oktober fornyer vi 9 kilometer spor på Hornbækbanen mellem Helsinge og Tisvildeleje. Der kan være støjgener lokalt, hvor der arbejdes.

På Lollandsbanen renoverer vi den 18.-20. oktober overkørslerne på Langsvej ved Sakskøbing og Svingelsvej i Nakskov. Du kan læse mere her.

Vi beklager de gener, arbejdet medfører.

 

 

Støj fra arbejde i sporet
Når vi vedligeholder jernbanespor, kan der komme støj fra nogle af aktiviteterne. Det kan både være i dag-, aften- og nattetimerne.Vi beklager de gener, arbejdet kan medføre.

 

Støj på Nærumbanen i nattetimerne
Lokaltog beskærer i øjeblikket bevoksning langs Nærumbanen, når der ikke kører tog. Beskæring og knusning af bevoksning foregår fra og med nat efter søndag til og med nat efter torsdag både i uge 32 og 33. Det kan medføre støjgener lokalt, hvor der arbejdes. Vi beklager generne, som arbejdet medfører.


Fra torsdag den 6. juni og frem til og med fredag den 21. juni vil vi beskære langs Nærumbanen.
Beskæring og knusning af bevoksning vil give støj. Vi beklager generne.

 

  Strækning      Hvornår Dato   Hvor  Årsag
         
   Lollandsbanen     Uge 36 1. - 4. september Skolevej og Løjtoftevej, Nakskov  Overkørslerne vil være lukket for vejtrafik i weekenden
     
3. - 4. september   Renovering af overkørsler
     
4. - 5. september    Toreby Vestergade, Idalundvej, Ellekildevej    Overkørslerne vil være lukket for vejtrafik ca. 12 timer fra tidlig aften til efterfølgende morgen.  
Kroggårdsvej, Kårup Møllevej