Plante-
bekæmpelsesmidler

Plantebekæmpelsesmidler

 

Lokaltog foretager en del plantebekæmpelse med maskiner. For den del, hvor dette ikke er muligt anvendes et minimum af plantebekæmpelsesmidler. 

Lokaltog efterlever aftale indgået mellem Miljøministeren, Danske Regioner og KL om fortsat afvikling af brugen af plantebekæmpelsesmidler på offentlige arealer. 

De plantebekæmpelsesmidler Lokaltog benytter, er de almindeligt kendte, der benyttes blandt andet i landbruget.