Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for kunder i Lokaltog A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Lokaltog behandler personoplysninger om dig, når du er i kontakt med os som kunde, eller når du besøger vores hjemmeside og gør brug af de services og funktioner, vi tilbyder på hjemmesiden. Du finder både nogle generelle informationer og nogle afsnit om de enkelte behandlinger, så du nemt kan finde den information, der er relevant for dig. Information om cookies på vores hjemmeside finder du på siden Cookie-politik.

Nedenfor finder du information om følgende behandlinger:

Kundehenvendelser

 • Køb og fornyelse af rejsehjemmel på Lokaltogs salgssteder
 • Billetkontrol i Lokaltogs tog
 • TV-overvågning i Lokaltogs tog og ventesale

 

Dataansvarlig

Lokaltog A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Lokaltog A/S

Jættevej 50

4100 Ringsted

CVR-nr. 26 15 90 40

Email: post@lokaltog.dk

Telefon: 70 20 00 54.

 

Dine rettigheder

Lovgivningen om behandling af personoplysninger giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil ud fra din henvendelse vurdere dine rettigheder og altid sørge for et skriftligt svar tilbage til dig.

Dine rettigheder omfatter følgende:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning sker.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Er du ikke tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, ønsker du, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet ovenfor. Vi anbefaler, at du ved e-mail sørger for at sende dine oplysninger krypteret.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se, hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Kundehenvendelser

Når du ringer eller skriver til Lokaltog med ris/ros, spørgsmål, klager m.v. indsamler og behandler vi de oplysninger, du afgiver for at kunne besvare din henvendelse.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
 • Følsomme oplysninger: Lokaltog behandler ingen følsomme oplysninger, medmindre du på eget initiativ afgiver sådanne oplysninger i beskrivelsen i din henvendelse.

På vores hjemmeside er visse oplysninger obligatoriske at afgive for at vi kan behandle din henvendelse. Det vil fremgå af den enkelte formular, hvorvidt en oplysning er obligatorisk eller frivillig. Obligatoriske oplysninger vil være markeret med [*]

Kilder:

Vi indsamler kun oplysninger direkte fra dig, når du henvender dig til os via telefon, mail eller brev.

Behandlingsgrundlag:

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

Modtagere:

Dine personoplysninger behandles alene internt i Lokaltog med henblik på at kunne besvare din henvendelse

Opbevaring:

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Dine data og korrespondance med Lokaltog opbevares i vores journalsystem i 12 måneder efter sagen er endeligt besvaret. Herefter slettes de.

Ved henvendelse gennem kontaktformularer på lokaltog.dk bliver oplysninger automatisk slettet efter 3 måneder.

 

Køb og fornyelse af rejsehjemmel på Lokaltogs salgssteder

Når du køber eller fornyr rejsehjemmel i et af Lokaltogs salgssteder behandler vi personoplysninger.

Rejsekort A/S er dataansvarlig for oplysninger i forbindelse med salg, tank-op og fornyelse af rejsekort. Se Privatlivspolitik for Rejsekort.

Ved salg eller fornyelse af pendlerkort beder vi dig fremvise et billede og et sygesikringskort i forbindelse med salget. Dette er blot en identitetskontrol, og vi registrerer ikke oplysningerne.

 

Billetkontrol i Lokaltogs tog

Lokaltog udfører stikprøvevis kontrol af gyldig rejsehjemmel i vores tog. Under kontrollen kan vi have brug for at indsamle oplysninger om dig. Det samme gælder, hvis du senere klager over en kontrolafgift, eller vi skal sende den til inddrivelse hos SKAT.

Formål med indsamlingen af oplysninger:

 • Udføre kontrol af gyldig rejsehjemmel i Lokaltogs tog
 • Udstede kontrolafgift til kunder uden gyldig rejsehjemmel
 • Opkræve og inddrive kontrolafgifter og gebyrer
 • Sagsbehandling af klager over kontrolafgifter, herunder i Ankenævnet for bus, tog og metro.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger, fødselsdag, oplysninger om din rejsehjemmel (f.eks. rejsekort, mobilprodukt m.v.), legitimation, tid og sted for din rejse
 • CPR-nummer: Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre, at vi udsteder kontrolafgiften til den rigtige person. Vi kan foretage opslag i CPR-registeret til kontrol af din identitet og kan stille kontrolspørgsmål til oplysningerne heri.

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • CPR-registeret.

Behandlingsgrundlag:

Vores retsgrundlag for behandlingen er.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelseslovens § 11 (CPR-nummer).

Modtagere:

Vi kan dele dine oplysninger med:

 • SKAT, hvis kontrolafgiften ikke betales
 • Ankenævnet for bus, tog og metro, hvis du klager over en afgift.

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Oplysninger om kontrolafgifter slettes 5 år efter det år, hvor de

 1. er betalt,
 2. krediteret eller
 3. overdraget til SKAT for inddrivelse.

 

TV-overvågning i Lokaltogs tog og ventesale

I Lokaltogs ventesale er der opsat TV-overvågning med fast installerede kameraer. Derudover er der på Lokaltogs standsningssteder på Odsherreds-, Øst-, Tølløse- og Lollandsbanen opsat overvågning af perroner og venteskure. Undtaget er de stationer, hvor Banedanmark har driftsansvaret for stationerne. Kameraerne optager kun i tilfælde af aktivitet i ventesalene.

Endvidere er der i visse af Lokaltogs tog opsat TV-overvågning ligeledes med fast installerede kameraer.

Kameraer optager kun billede og ikke lyd.

Formål:

Overvågningen sker af præventive hensyn i forhold til forebyggelse af kriminalitet og opretholdelse af tryghed, ro og orden, og er omfattet af lov om TV-overvågning.

Kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: Oplysninger i form af billeder, tid og sted for optagelsen

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra optagelser, som bliver genereret, når du færdes i vores ventesale i region H samt i visse af selskabets tog.

Behandlingsgrundlag:

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Lov om TV-overvågning
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

Modtagere:

Vi kan dele dine oplysninger med:

 • Politiet i forbindelse med deres efterforskning af kriminalitet

Opbevaring:

Vi opbevarer optagelserne efter reglerne i lov om tv-overvågning og kun til det formål, de er indsamlet. Alle optagelser slettes således senest 30 dage efter, at optagelsen er foretaget.

 

Siden indhold indtil 10. aug 2018:

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger samt udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med udfyldelse af formular på hjemmesiden om f.eks. glemte sager, kontrolafgifter, henvendelser om vores drift eller infrastruktur.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Vi anvender oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjepart, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: post@lokaltog.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Lokaltog
Jættevej 50
4100 Ringsted
Tlf.:  70 20 00 54
Mandag - fredag: 9.00 -15.00
E-mail: post@lokaltog.dk